Xinjiang Xiangsheng 20,000 tons of titanium sponge project

Editor:Jiaxing Gaozheng New Material Technology Co., Ltd. │ Release Time:2020-05-25 
  • Xinjiang Xiangsheng 20,000 tons of titanium sponge project

    Project under construction (panoramic view)

  • Project under construction

    Project under construction

  • Project under construction

    Project under construction